Probusclub de Kring


onderschrijft de  doelstellingen van alle Probusclubs,  die deel uit maken van  Probus Nederland :

De club  wil saamhorigheid en vriendschap bevorderen van geheel of bijna geheel postactieven van 55 jaar en ouder. De leden hebben een maatschappelijk verantwoordelijke functie vervuld en hechten waarde -ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond- aan het regelmatig ontmoeten van elkaar. Onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht en ontspanning vormen bindende elementen.

Probusclub de Kring is opgericht in 1982 .

Door de ledenlimiet van  Probusclub Roosendaal (opgericht 1979) werd destijds initiatief genomen tot oprichting van een tweede Probusclub te weten De Kring. De Kring als een verkorte weergave van Vrienden-Kring. 

Naast de 2 herenclubs kent Roosendaal momenteel nog een dames probusclub, te weten “De Spiegel””

Probusclub de Kring komt wekelijks bij elkaar in Huize ten Halve.  Door het jaar heen zijn er verschillende  activiteiten, zoals reizen, excursies en uitstapjes.  Naast de geplande gezamenlijke activiteiten met partners, hebben de dames van de leden de mogelijkheid om 1 keer per maand bij elkaar te komen.

 

De naam “Probus”


De naam PROBUS  is een acroniem van PROfessionals and BUSinessmen. 

De woorden “profesionals” en “businessmen”  zijn afkomstig uit de omschrijving zoals die o.a. ook in de statuten van Probusclub De Kring  vermeld staat :  

 “Probus”: The association of retired professionals and businessmen in localised clubs throughout the world”